Fotografie zachycující stav rekonstrukce Fricova mlýna na začátku 30. let 20. století

Fotografie nalezená v obálce s fotografií Josefa Frice mladšího byla naskenována při 300 a 600 DPI. Pokud je maximální výkon snímače skeneru 300 DPI, volba 600 DPI sama o sobě nezlepší rozlišení snímku, které je dáno kvalitou předlohy. Ušetří práci, kterou by bylo třeba věnovat později při zvětšování obrázku v grafickém editoru. Otázkou je, zda snímek opravdu zachycuje stav rekonstrukce Fricova mlýna na začátku 30. let 20. století?

Úplně vlevo stojí zřejmě Josef Fric

Tento záběr můžeme srovnat se známým snímkem z rekonstrukce mlýna. Zdroj obou snímků je v podstatě týž. Jsou to dvě bedny s ledasčím, a tak i s různými dokumenty. Mezi nimi byla i kazeta ukrývající snímek, který zde zkoumáme. Na prvním snímku je zachycena konstrukce, kterou využívali dělníci při stavbě (upěvněná na východní straně mlýna), a pak vidíme na jižní ze zdiva trčící trámy. I na druhém snímku jsou vidět trámy nad betonovým věncem, kterým se stabilizovalo zdivo vyhořelého mlýna. Pokud chceme hledat a najít, co mají společné, tak je to toto.


Jedná se v obou případech o krov mansardové střechy. V popředí si všimneme pily, která je v prostoru nové pily.