Několik zajímavých fotografií Fricova mlýna a okolí

Následující fotografie zachycují Fricův mlýn a okolí. Pocházejí z vojenského/cestovního kufru - dřevěného, který se bohužel v určitou chvíli dostal na dosah myším, a tak byl jeho obsah značně poničen, když si do něj udělaly díru (papír částečně sešmelcován). Obrázky nejsou výsledkem naskenování, k čemuž by někdy mohlo dojít, ale jsou pořízeny "z ruky".

Byly udělány fotografováním z ruky, a při focení více či méně prohnuté. Jsou na nich vidět některé skutečnosti dnes již i dosti dlouho neexistující. Jsou i přímo jedinečné, jako je pohled na domem ještě zaplněnou, dnes už pomalu devadesát let proluku mezi přístavkem a domem, v němž později bydlely (do 80. let 20. století) paní Šperková a Balónová, dnes dům, v němž bydlí Kučírkovi.

Samotné zachycení rekonstrukce s lešením vyvolává pocity přímo báječné. Další obrázky jsou až lyrické: koupání dětí a dítě s hlavou otočenou k mlýnu (Vernerovi?).

Rekonstrukce mlýna po požáru v březnu 1930 - východní strana
Společná fotografie dělníků na pile (?). Pořízeno po rekonstrukci
mlýna v roce 1930 (1931), před požárem vedlejšího domu
(knoflíkárna) v roce 1932. Pozornost upoutá skupina
dělníků v popředí. Co je zajímavé, je možnost porovnat
výšku terénu - patrný rozdíl v tehdejší a dnešní úrovni
silnice jdoucí kolem mlýna. Na zkoumané části za mostem
přes náhon, vedle stavidel u mlýna, podle odhaleného betonu
jalového odpadu náhonu je dobře vidět, že tehdy
byla vozovka níže. Dnes je nad ním.
Rybníček před Fricovým mlýnem s vrbou a kůlnou.
Za mostkem přes náhon je vidět stojící kamenná zeď.
Její zbytek si lze i dnes v opravené podobě prohlédnout
na začátku ulice U Mlýna, nedatováno (30.(-40.?) léta 20. století)
Ve dvoře u mlýna, králičárny, nalevo
dnes již neexistující dřevěné schodiště
do přístavku, nedatováno (asi 40. léta
20. století)
Pohled na Fricův mlýn ze zahrady vedle pily,
nedatováno (asi 40. léta 20. století)