Vodoprávní projednání postavení turbín a jezu

Vyhláška Čs. okresní politické správy ve Vyškově z 8. 6. 1922 ve věci vodoprávního projednání postavení turbín a jezu.