Podstřeší Fricova mlýna po silném větru 11. 2. 2020

V úterý 11. února 2020 po čtvrté hodině odpolední bylo při návštěvě podstřeší mlýna zjištěno, že toho dne (nebo možná dříve?) vítr shodil pět křidlic v řadě. První dojem byl, že někam ulítly. Také byla brzy objevena jedna prasklá křidlice nacházející se jen o několik řad níže. Hned také bylo zaznamenáno, že díky přeháňce zateklo něco vody na trám, a trochu našplíchalo na podlahu, přičemž vážnější je případ prasklé křidlice, kdy zateklo na lať.

Prasklá křidlice. Zateklo na lať.
Na takové věci je potřeba dávat pozor.
Hliníkový žebřík opřený o trám


Postižené místo je zřejmě na podobné větrné počasí citlivé. K ohrožení prostoru pod střechou srážkami kvůli chybějící krytině v podobném rozsahu a vzhledem k trámu, o nějž je na záběrech opřen žebřík, došlo jen před pár lety. Bylo to i na stejném, jak popsáno, hůře dostupném místě. Oprava prostě vyžaduje štíhlejšího dělníka, který se na žebříku za stísněnějších podmínek snázeji s taškou v ruce obrátí.


Na fotografiích bylo kromě zasažené části střechy chvíli před nutnou opravou a pak krátce po ní také vidět hnací ústrojí v podstřeší s řemeny a reformu aj. Fotografie nejsou vzhledem k ne-umění fotografa (automat, blesk) kdovíjaké, a objektiv je trochu "zasraný" od nečistot, které na něm ulpěly za léta používání.

Reforma
Trocha vody na zemi okolo trámu
Fotograf stojí "v okně", do něhož vylezl.
Křidlice od "Marek Vyškov".
Zrovna tyto nevypadají kdovíjak, ale účelu poslouží.

Nejdříve je před doplněním chybějící krytiny potřeba sehnat odpovídající křidlice. Ty vyráběla firma Marek Vyškov. Jsou jednofalcové a ty, které pokrývají střechu jsou logicky tak ze začátku 30. let 20. století.

Místo po provedení práce

Odkryté místo před doplněním jednofalcových křidlic Marek Vyškov.

Problém se štítem. Chybějící křidlice a další.

Záběr holubníku na dvoře stojícího vedle hnojiště ze shora, který je obklopen staveními, je zajímavý. Byl obnoven na místě původního, kde dlouhá léta trčela jen k tomu účelu, aby jednou nesla vršek, železná nožka, na jaře a v létě roku 2016. Záběr také ukazuje mlátičku, kterou kdysi v Dědicích využívalo z našeho dnešního pohledu "kdovíkolik?" zemědělců (pořízena začátkem 70. let 20. století, používána až do začátku 90. let k mlácení obilí, jež narostlo na poli na zahradě) - stála "ve dvoře" (?), a rozpadající se střechu nad ní.


Před zakrytím díry byly vyfoceny rozbité křidlice. Sklouzly jen o pár metrů dolů, kde zůstanou ležet kdoví dokdy.

Štít vyfocený z druhé strany
Po zakrytí odkrytého místa pod zlomem mansardové střechy

Vedle toho byly před a po zásahu pořízeny dokumentační snímky mansardové střechy zvenku zdola ze dvora. Na nich si lze povšimnout jiného již delší čas ohroženého místa, jímž je štít, kde je problém s jeho pokrytím křidlicemi. Bude je na něj potřeba nalepit. Dále je tu problém se zdivem štítu, do něhož se při dešti dostává voda. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby mělo zdivo omítku.