Snímek Fricova splavu v Dědicích z 3. března 1956

Olga Kučírková poskytla stránce VYŠKOV - FOTOKRONIKA fotografii Fricova jezu (splav) v Dědicích z 3. března 1956. Odtamtud je tento záběr převzat. Ve větším rozlišení tak není aktuálně dostupný.


Jez je v podobě před regulací. Je fotografován možná při jarní oblevě, nebo jak bylo v diskuzi pod příspěvkem po větším dešti (?). V zimě se před splavem běžně bruslilo. To bylo v době, kdy nebyl lomovým kamenem zasypán vstup do náhona (z pohledu fotografa nalevo).

Na jezovém tělese jsou nástavky. Nalevo si všimneme, že křídlo propusti nemizí v terénu, jako je tomu dnes, kdy v těchto místech stojí břehová zeď, postavená před víc jak půl stoletím při regulaci Hané. Zbytek stavidel (konstrukce) byl neznámým pachatelem uříznut 27. dubna 2004. Pravá strana záběru je zajímavá tím, že zachycuje tehdejší rozsah zábradlí, snad takový, v jakém bylo ppostaveno po velké povodni z 22. března 1931.