Silniční most, lavička před mlýnem, prostranství, vstup do mlýna, rybníček, pila

Silniční most. Je dobře patrný rozdíl stavu
9. července 1932 oproti úrovni navazující
vozovky na začátku 21. století.
Červen 1940. Josef Fric s návštěvou před mlýnem

Lavička pod oknem kanceláře mlýna
Jeden ze dvou silničních mostů přes náhon

Vstupní dveře do mlýna na začátku 40. let 20. století