Fricova pila a její okolí

Pila - objekt v místě "mlatu" (?). V mezidobí následujícím
po požáru staré pily stojící hned vedle starého mlýna
v polovině 20. let 20. století a před postavením
nové pily někdy ve třicátých letech.

Zaujme úhel, který objekt, který můžeme považovat za týž, jako je mlat (?) v těch místech, jejž vidíme na starším záběru ze začátku 20. století (a na mapách) svírá s budovou mlýna s mansardovou střechou, který považujeme za Fricův, a že tu chybí čelo nové pily. Na dalších obrázcích, kde je jednoznačně vidět nová pila, je objekt "nové pily" o, řekněme, zhruba 90 stupňů otočen oproti stavbě výše, jejíž okna jsou jiná, než jaká vidíme v případě "nové pily" a střešní krytina je také jiná. Objekt na záběrech výše a níže, pakliže je, jak se domníváme, určen správně, byl focen v době po vyhoření staré pily nacházející se hned vedle mlýna a před postavením nové pily, ve které při postavení nové pily buď zčásti "zanikl", nebo jej prostě před postavením nové pily poslali k zemi celý.

Druhy zprava, druhá řada, vykukuje Josef Fric

Nová pila

Pohled na silniční most vedle mlýna a na novou pilu
z prostranství před mlýnem. Začátek 40. let 20. století

Pohled na novou pilu z prostranství před mlýnem.
Napravo je rybníček

Pohled na mlýn po rekonstrukci na začátku 30. let ze zahradnictví
Obecní cesta (vypadá jako úzká polňačka) vedoucí k Fricovu
mlýnu. Nalevo byla na začátku 40. let postavena tzv. bednárna.
Jestliže dítě je Radek Verner, objekt za ním je zřejmě bednárna.

Pohled na mlýn a dům ze zahrady
za Hanou ukazuje charakter Hané v těch
místech před regulací (vytvořením kanálu)