neděle 5. srpna 2018

Lávka před stavidly lamfeštu Fricova mlýna 4. 8. 2018

Konstrukce dřevěné lávky před stavidly lamfeštu Fricova mlýna (použité desky byly již dříve napuštěny minerálním olejem, proto ten "patinovaný" vzhled) byla připevněna ke konstrukci z traverz (profily I a U). Je možné, že viditelný povrch desek bude časem znovu přetřen.


U první fotografie je zřetelně vidět, že traverza, o kterou se česle jakoby opírají (ve skutečnosti jsou nyní zavěšeny, upevněny, "na hácích" přivařených k traverze), byla z této strany konečně alespoň jednou (štětečkem jednoduše prostrčeným skrze česlice, takže se to natřelo, jak to šlo) natřena na stříbrno - tmavě šedá.


Desky, snad aby se hospodárně využilo řezané (zkracované) dřevo (tytéž rozměry desek před rozřezáním), do něhož jsou taktéž uchyceny, v ploše nevytvářejí souměrný dojem. T.j. když máme dvě stavidla, jedna skupina desek nejde doprostřed lamfeštu, ale nalevo zhruba do tří čtvrtin, a o to je pravá strana (při pohledu z mostku kratší).


pátek 20. července 2018

Vložka č. 103 vodní knihy Dědice, zápis č. 2 z 28. 2. 1933

Zápis č. 2 z 28. února 1933 ve vložce č. 103 vodní knihy Dědice, která byla vedena u Okresního úřadu ve Vyškově pro vodní dílo Fricova mlýna. Dnes je uložena v SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově, fond Okresní úřad Vyškov (1851-1945), vodní archy, inv. č. 15.


„Odkaz ke sbírce listin:
Vodní dílo zapsáno jest ve staré vodní knize u okresního úřadu ve Vyškově ve vložce 103.
Vyhláška okresního úřadu ve Vyškově ze dne 5. 8. 1932, č. 29452/X/16.
Vodoprávní výměr okresního úřadu ve Vyškově ze dne 30. 9. 1932, č. 33746/X/16.“
 

neděle 20. května 2018

Fricův mlýn 20. května 2018, lamfešt, nátěr vodorovných traverz

Několik detailů okolo několika šroubů čeká na dokončení.

pondělí 7. května 2018

Fricův mlýn 7. května, lamfešt, nátěr zdvihacího mechanismu

Po předchozím všelijakém odmašťování a rozpouštění látek na povrchu zdvihacího mechanismu přímo na místě (takže méně účinné než ponoření do lázně s nějakým echt rozpouštědlem louhem počínaje) byl 7. května po dalším kole čištění ocelovým kartáčem dopoledne a natření základovou barvou odpoledne, konečně navečer proveden první nátěr oranžovou barvou na stavidle blíž budově mlýna.

Na kovu bylo možno již předtím při pouhém použití šroubováku na odrýpnutí zaschlé kolomazi pozorovat vystupující zbytky oranžové barvy, což je zřejmě suříková barva (vyráběná smícháním suříkového prášku, který dodává charakteristické zabarvení, s fermeží, což barvě dodává na odolnosti). Ty byly dále ještě výrazněji vidět i tam, kde předtím ne, po použití odrezovače, toluenové směsi apod.